Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ότι υγιείς χρήστες υπολογιστών εμφανίζουν προβλήματα από επώδυνες καταστάσεις που μπορούμε να τις κατατάξουμε στις κακώσεις από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (Repetitive Strain Injury).

Το R.S.I. δεν αποτελεί μια νόσο. Πρόκειται για έναν όρο που περιλαμβάνει συμπτώματα που σχετίζονται με την εργασία και αφορούν χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή και οφείλονται στην συνεχή εργασία με το σώμα σε μια συγκεκριμένη θέση.

Εργονομικοί παράγοντες:

 • Έλλειψη τακτικών διαλειμμάτων
 • Κακός σχεδιασμός επίπλων
 • Λανθασμένη τοποθέτηση οθόνης ή/και ποντικιού ή/και πληκτρολογίου
 • Άμεση μηχανική πίεση των μαλακών ιστών του σώματος
 • Χαμηλή θερμοκρασία εργασιακού περιβάλλοντος

Παράγοντες που σχετίζονται με την θέση/στάση του σώματος

 • Στάση του σώματος που προκαλεί μυϊκή τάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 • Κάμψη του αυχένα (π.χ. λόγω μεγάλης απόστασης της οθόνης ή ψηλού καθίσματος)
 • Κυρτωμένη πλάτη
 • Κακή θέση των ποδιών
 • Παρατεταμένες, επαναλαμβανόμενες έντονες κινήσεις των χεριών
 • Κράτημα του τηλεφώνου μεταξύ κεφαλής και ώμου