Οι ακρωτηριαστικές κακώσεις των πολφών αποτελούν τους συχνότερους ακρωτηριασμούς του άνω άκρου, και είναι δυνατό να αφορούν απώλεια δέρματος, υποδόριου λίπους, τμήματος του νυχιού, τμήματος του οστού ή και ολόκληρη την φάλαγγα.

Η αποκατάσταση τραυματικών ακρωτηριασμών του πολφού των δακτύλων πρέπει να έχει ως στόχο:

  • διατήρηση του λειτουργικού μήκους του δακτύλου
  • αποκατάσταση της αισθητικότητας του πολφού (αφή)
  • λειτουργική κίνηση των αρθρώσεων του δακτύλου
  • ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα
  • μικρή νοσηλεία και γρήγορη επαναφορά στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Στην Κλινική μας υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία στην αποκατάσταση ακρωτηριαστικών βλαβών των δακτύλων. Με την χρήση της τεχνικής του Foucher το έλλειμμα καλύπτεται με ομοδακτυλικό, αγγειούμενο & νευρούμενο δερματικό κρημνό. Η επέμβαση γίνεται με χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, υπό περιοχική αναισθησία και απαιτείται νοσηλεία μιας ημέρας στο Νοσοκομείο.

Φωτογραφίες

Περίπτωση 1η

 

periptosi1

Περίπτωση 2η

periptosi2a

Περίπτωση 3η

periptosi3