Πρόκειται για αρθρίτιδα της καρπομετακαρπίου άρθρωσης, που σχηματίζεται μεταξύ της βάσης του 1ου μετακαρπίου και του μείζονος πολυγώνου – ενός από τα οστάρια του καρπού.

Η αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης προκαλεί ανυπόφορο πόνο, οίδημα και μειωμένη κίνηση και δύναμη. Παρεμποδίζει την εκτέλεση ακόμη και απλών καθημερινών εργασιών, όπως το να ανοίξουμε ένα βάζο ή να στρίψουμε το χερούλι μιας πόρτας.

Τα συμπτώματα είναι

  • πόνος στη βάση του αντίχειρα
  • οίδημα, δυσκαμψία και ευαισθησία στη βάση του αντίχειρα
  • μειωμένη συλληπτική ικανότητα
  • μειωμένο εύρος κινήσεων

Τα αίτια είναι
Αν και η αρθρίτιδα εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού παθολογικών καταστάσεων, οι τρείς συνήθεις κατηγορίες που αφορούν την βασική άρθρωση του αντίχειρα είναι:

  • οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική αρθρίτιδα)
  • ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • μετατραυματική αρθρίτιδα (συνήθως μετά από κάταγμα που αφορά την άρθρωση)

Η θεραπεία στοχεύει στην

  • μείωση του πόνου
  • διατήρηση ή βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης
  • ελαχιστοποίηση της αναπηρίας

Σε περιπτώσεις αρχόμενης αρθρίτιδας με ήπια συμπτωματολογία η θεραπεία είναι κατά βάση συντηρητική και περιλαμβάνει αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ακινητοποίηση με ειδικούς νάρθηκες και εκπαίδευση του ασθενούς για τους τρόπους ελάττωσης των συμπτωμάτων και προστασίας της άρθρωσης.

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει

 

αρθρόδεση αρθροπλαστική
οστεοτομία
του επικαρπίου
αφαίρεση του
μείζονος πολυγώνου