Το βραχιόνο πλέγμα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο δίκτυο νεύρων το οποίο δημιουργείται από τις νευρικές ρίζες που εκφύονται από τον νωτιαίο μυελό στο ύψος του αυχένα και είναι υπεύθυνο για την κινητική και αισθητική νεύρωση του άνω άκρου.

Η παράλυση του βραχιονίου πλέγματος στους ενήλικες προκαλείται κατά κύριο λόγο σαν αποτέλεσμα τραυματισμών υψηλής επιτάχυνσης (τροχαία ατυχήματα, κυρίως πτώση από μηχανή). Συχνά συνυπάρχει με άλλες κακώσεις – κακώσεις αγγείων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατάγματα.

Αν και η παράλυση του βραχιονίου πλέγματος δεν αποτελεί κάκωση απειλητική για την ζωή, μπορεί όμως να οδηγήσει σε μερική ή ολική απώλεια της κίνησης και της αίσθησης σε ολόκληρο το άνω άκρο.

Ο ασθενής με κάκωση του βραχιονίου πλέγματος πρέπει να εκτιμηθεί το συντομότερο δυνατό από εξειδικευμένο χειρουργό. Οσο μικρότερο είναι το διάστημα μεταξύ του τραυματισμού και της χειρουργικής θεραπείας τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αποκατάστασης της λειτουργίας του άνω άκρου.

Η Μικροχειρουργική επανόρθωση, συνίσταται στην αποκατάσταση της συνέχειας των νευρικών στελεχών, με χρήση νευρικών μοσχευμάτων ή στην μεταφορά νεύρων, σε αποσπαστικές κακώσεις και σύνδεσή τους με τους περιφερικούς κινητικούς κλάδους.

Ο ασθενής παραμένει στο Νοσοκομείο για 3 έως 4 ημέρες. Μετά την 3η εβδομάδα από την επέμβαση ακολουθεί πρόγραμμα φυσιοθεραπευτικής αγωγής.

Η χειρουργική ομάδα μας στο Νοσοκομείο Metropolitan αποτελείται από τους κκ Ν. Δαούτη και Α. Βασιλειάδη, με την συνεργασία του εξειδικευμένου Αναισθησιολόγου κ. Γ. Γλεντή.

Φωτογραφίες

neurolization
 

Video
 

Παράλυση βραχιονίου πλέγματος πριν & μετά