Η διακοπή της συνέχειας του εκτατικού μηχανισμού των δακτύλων στο επίπεδο της άπω φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πλήρους έκτασης του δακτύλου, που παίρνει μια μόνιμη θέση κάμψης.

Αυτό οφείλεται είτε σε θλαστικά τραύματα με διατομή του εκτατικού μηχανισμού είτε σε κλειστές κακώσεις που προκαλούν ρήξη του τένοντα ή απόσπασή του από την τελική ονυχοφόρο φάλαγγα.

Το βασικό αίτιο είναι η βίαιη πρόσκρουση του δακτύλου όταν βρίσκεται σε έκταση, που έχει σαν αποτέλεσμα την βίαιη κάμψη της ονυχοφόρου φάλαγγας.

Αυτή η βίαιη κάμψη προκαλεί τη:

  • υπερ-διάταση ή ρήξη του εκτείνοντα ή
  • την απόσπασή του από την φάλαγγα ή
  • την απόσπαση με τμήμα οστού (αποσπαστικό κάταγμα)

Συνήθως η αποσπαστική κάκωση των εκτεινόντων (mallet injury) αντιμετωπίζεται συντηρητικά με απλούς νάρθηκες που διατηρούν την άρθρωση του δακτύλου σε έκταση.

Απαιτείται ακινητοποίηση για περίπου 6 έως 8 εβδομάδες. Η χειρουργική θεραπεία συνιστάται σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην απλή ακινητοποίηση με νάρθηκα, σε καθυστερημένες περιπτώσεις (περισσότερο από 4 εβδομάδες μετά την αρχική κάκωση), καθώς και στις περιπτώσεις αποσπαστικών καταγμάτων.

Αν η κάκωση τύπου mallet δεν αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά η παραμόρφωση του δακτύλου επιδεινώνεται με την εμπλοκή και της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης οπότε εμφανίζεται η λεγόμενη παραμόρφωση δίκην λαιμού κύκνου (swan neck deformity).

Φωτογραφίες