Η αποκατάσταση των κακώσεων των καμπτήρων τενόντων αποτελεί μια αληθινή πρόκληση για τον χειρουργό του χεριού.

H κακή επιλογή ή η κακή εφαρμογή της χειρουργικής πρακτικής μπορούν να οδηγήσουν - στην καλύτερη περίπτωση - σε ένα μη λειτουργικό δάκτυλο, με συνέπεια την συνολική δυσλειτουργία του χεριού.

Η σταθερότητα της συρραφής είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή αποκατάσταση της διατομής ενός τένοντα. Η κινητικότητα είναι εξίσου σημαντική, καθώς η κίνηση μειώνει τη δημιουργία μετεγχειρητικών συμφύσεων και ταυτόχρονα ισχυροποιεί την συρραφή. Η χειρουργική εμπειρία με την χρήση μικροχειρουργικών τεχνικών επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας ιδανικής ισορροπίας μεταξύ σταθερότητας συρραφής και κινητοποίησης, δίχως η μια να βλάπτει την άλλη.

Η ιδεώδης μέθοδος συρραφής των καμπτήρων τενόντων:

  • επιτρέπει την επουλωτική διαδικασία μεταξύ των δύο άκρων του τένοντα αλλά όχι μεταξύ του τένοντα και των γύρω ιστών
  • προϋποθέτει ότι η περιοχή της συρραφής δεν παρουσιάζει διόγκωση άρα εμφανίζει χαμηλό δείκτη τριβής με τους γύρω ιστούς
  • εξασφαλίζει ικανή ισχύ στο επίπεδο της συρραφής ώστε να επιτρέπει την κίνηση και την ανακατασκευή (remodeling) του επουλωτικού ιστού, χωρίς κίνδυνο ρήξης.

Φωτογραφίες & Video

kakoseis1

 

Διατομή καμπτήρων δείκτη. Αδυναμία κάμψης του δακτύλου
Φυσιολογική στάση του δακτύλου μετά την συρραφή των καμπτήρων  
     

 
Τελικό κλινικό αποτέλεσμα