Η άρθρωση του ώμου έχει την δυνατότητα να εκτελεί κινήσεις προς περισσότερες διευθύνσεις και σε μεγαλύτερο εύρος από όλες τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σκελετού.

Λόγω ακριβώς αυτής της μεγάλης ευχέρειας κινήσεων ο ώμος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλά είδη κακώσεων.

Οι κακώσεις του ώμου είναι συχνότατες, ιδιαίτερα μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνται με αθλήματα που απαιτούν κινήσεις του άνω άκρου σε μεγάλη απαγωγή και ανάταση.

Ισχυρά συνδεσμικά, τενόντια και θυλακικά στοιχεία δίνουν στην άρθρωση του ώμου την απαραίτητη σταθερότητα. Αυτά τα στοιχεία, είναι συχνά εκτεθειμένα σε βλάβες από τραυματισμούς και σε εκφυλιστικές βλάβες. Πολλές από τις βλάβες αυτές απαιτούν αποκατάσταση με χειρουργική επέμβαση.

Η αρθροσκόπηση επιτρέπει στον χειρουργό να διακρίνει, να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα της άρθρωσης του ώμου. Η αρθροσκοπική χειρουργική απαιτεί μικρές τομές και πραγματοποιείται με τη βοήθεια λεπτών εργαλείων και απεικονιστικών  συσκευών. Έτσι, η επέμβαση γίνεται δίχως ανώφελους τραυματισμούς των ιστών που καλύπτουν την άρθρωση του ώμου, ενώ ο ασθενής εξασφαλίζει μικρότερη περίοδο ανάρρωσης.

Στην κλινική μας, εργαζόμενοι ως ομάδα, με μακρόχρονη εμπειρία στην αρθροσκοπική χειρουργική, αντιμετωπίζουμε τις διάφορες τραυματικές και εκφυλιστικές βλάβες του ώμου:

  • ρήξη του στροφικού τενοντίου πετάλου
  • αστάθειες του ώμου
  • σύνδρομο πρόσκρουσης
  • τενοντίτιδα ώμου
  • αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Επίσης πραγματοποιούμε ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις

  • οστεοσύνθεση καταγμάτων του ώμου
  • αρθροπλαστικές σε αρθρίτιδες του ώμου

Στο νοσοκομείο Metropolitan η αρθροσκοπική χειρουργική γίνεται από ομάδα ιατρών στην οποιά συμμετέχουν ο κος Γιάννης Τριανταφυλλόπουλος - Ορθοπαιδικός Χειρουργός εξειδικευμένος στην αρθροσκοπική χειρουργική και την χειρουργική των αθλητικών κακώσεων και ο κος Βασιλειάδης, με την συνεργασία του εξειδικευμένου αναισθησιολόγου κου Γιώργου Γλεντή.