Για πρώτη φορά περιγράφηκαν από τον Ιπποκράτη, και εξορμούν από την οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά πιο συχνά τον καρπό. Το γάγγλιο είναι ένας καλοήθης όγκος που εμφανίζεται πάνω από μια άρθρωση ή το έλυτρο ενός τένοντα. Μοιάζει με ένα μαλακό σάκο που περιέχει ένα νκολλώδες διαυγές παχύρευστο υγρό.

Ανάλογα με το μέγεθος της κύστης μπορεί να εμφανίζεται ως σκληρό ή μαλακό. Εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες, και το 70% παρουσιάζονται στις ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών.

Σε ποσοστό 60% - 70% εμφανίζονται στην ράχη του καρπού, αλλά εντοπίζονται και σε άλλα σημεία του σώματος.

παλαμιαία επιφάνεια του καρπού
βάση των δακτύλων (παλάμη)
έξω πλευρά του γόνατος και
της ποδοκνημικής
ράχη του ποδιού
βάση της ονυχοφόρου φάλαγγας

Θεραπεία
Στο παρελθόν, επικρατούσε η άποψη της θραύσης του σάκου χτυπώντας τον με ένα βαρύ βιβλίο (συνήθως τη Βίβλο, που ήταν όντως το πιο βαρύ διαθέσιμο βιβλίο).

Από το γεγονός αυτό προήλθε και η ονομασία «κύστη της Βίβλου». Η θεραπεία είναι χειρουργική, και συνίσταται σε ολική αφαίρεση του γαγγλίου. Απόλυτη ένδειξη αφαίρεσης υπάρχει όταν ο κυστικός αυτός όγκος προκαλεί πόνο, παρεμβαίνει στη λειτουργία ή προκαλεί πιεστικά φαινόμενα σε παρακείμενα νεύρα.

Video