Σφυροδακτυλία είναι η παραμόρφωση των δακτύλων του άκρου ποδός που συνίσταται σε μόνιμη κάμψη της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης.Όταν εμφανίζεται η σφυροδακτυλία το δάκτυλο πιέζεται από το παπούτσι προκαλώντας πόνο.

Επιπρόσθετα, πόνος προκαλείται από την δημιουργία υπερκερατώσεων (κάλοι) στην κορυφή της άρθρωσης και την άκρη του δακτύλου. Η σφυροδακτυλία μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα δάκτυλα του ποδιού. Πιο συχνά εμφανίζεται στο 2ο δάκτυλο.

Αίτια

  • Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι τα ακατάλληλα υποδήματα (πολύ στενά και με ψηλό τακούνι). Σε αρχικά στάδια, η παραμόρφωση αυτοδιορθώνεται όταν το υπόδημα είναι άνετο. Στην συνέχεια όμως η παραμόρφωση γίνεται μόνιμη ως συνέπεια της ρίκνωσηςτων τενόντων και των συνδέσμων του δακτύλου
  • Διαταραχές της μηχανικής του ποδιού ως αποτέλεσμα μυϊκής ή νευρικής βλάβης (π.χ. διαβητική νευροπάθεια)

  • Διαταραχές της αρχιτεκτονικής του ποδιού (πτώση μεταταρσίων)

Συμπτωματολογία

  • παραμόρφωση του δακτύλου, με κάμψη της άρθρωσης
  • πόνος κατά την κίνηση του δακτύλου
  • υπερκεράτωση (κάλος) στην ραχιαία επιφάνεια της φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης

Θεραπεία
Σε αρχικά στάδια, όταν διατηρείται ακόμη η κίνηση στις μικρές αρθρώσεις και η παραμόρφωση διορθώνεται, η λύση είναι συντηρητική.

Αλλαγή υποδημάτων, αποφυγή στενών υποδημάτων με ψηλά τακούνια διορθώνει την παραμόρφωση.

Όταν η παραμόρφωση είναι μόνιμη, η θεραπεία είναι χειρουργική.

  • αφαίρεση της υπερκεράτωσης

  • χαλάρωση των τενόντων και των συνδέσμων

  • αρθρόλυση

  • αρθρόδεση

 

hammer toe